Otvorenje izložbe Plakati velikih hrvatskih slikara za predstave i opere HNK u Zagrebu

U režiji Georgija Para

DRAGAN DESPOT, nacionalni prvak Drame HNK Zagreb:
‘O GEORGIJU PARU KAO KORIFEJU HRVATSKE KULTURE’