MiniMi

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LEPEZA
DJEČJA GLAZBENO – SCENSKA ZABAVA
“MiniMi”
Gosti: OŠ BANIJA, učenici tambure GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC, dječja folklorna skupina KUD-a “SLAVUJ” iz Bukevja, FA “MATIJA GUBEC”