Klavirski koncert Katarina i Vladimir Krpan

6. Dani Georgija Para

NOVA KONCERTNA DVORANA “GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC”
ZRINSKI TRG 2
KLAVIRSKI KONCERT
KATARINA I VLADIMIR KRPAN