Čekaonica

DRAMSKA SEKCIJA “BEZ DRAME”KUD-a “ZADOBARJE”
Marina Vujčić: “ČEKAONICA”
Režija: Andro Damiš
Igraju: Martin Bosiljevac, Nikica Štefanac, Tatjana Farkaš Radočaj, Miroslav Jakšić, Sanja Milek,
Štefica Ljubić Mlinac, Nataša Pavičić, Nataša Vojnović