57. smotra pjevačkih zborova i vokalnih grupa Karlovačke županije

ZOAKD KARLOVAC i ZAKUD KARLOVAČKE ŽUPANIJE
57. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH GRUPA KARLOVAČKE ŽUPANIJE