28. susret plesnih ansambala Karlovačke županije

ZOAKD I ZAKUD KARLOVAČKE ŽUPANIJE
28. SUSRET PLESNIH ANSAMBALA KARLOVAČKE ŽUPANIJE