Petra Šarac

Zovem se Petra Šarac, rođena sam 22. svibnja, 1991. godine. Završila sam prirodoslovno - matematičku gimnaziju u Osijeku te odmah nakon srednje škole (2010./’11.) upisala Umjetničku akademiju u Osijeku, smjer gluma i lutkarstvo.

U lipnju 2013. završila sam preddiplomski studij. U sklopu nastave glume i lutkarstva sudjelovala sam u brojnim glumačkim i lutkarskim radionicama Dionizijevog festivala u Osijeku i Đakovu.

Ispitne produkcije na UAOS-u:
2011. Pepeljuga (Janusz Glowacki) – uloge Oca i Maćehe

2012. Art (Yasmina Reza) – uloga Ive (Yvana) - lutkarska predstava

2013. San ljetne noći (W. Shakespeare) – uloga Helene