Hana Kunić

Rođena je 23. siječnja 1994. godine u Varaždinu. Nakon završene opće gimnazije u Varaždinu 2012. godine, iste godine upisuje studij Glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Preddiplomski studij završava 2015. godine kada upisuje i diplomski studij, koji trenutno pohađa.
Godine 2014. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku bila je demonstrator iz kolegija lutkarstva, Animacija 3: Štapne lutke.
Kazališno iskustvo:
2014.- Klasična mišolovka, autorski projekt umjetničke organizacije Umjetnička gerila, režija: Ksenija Krčar, uloga Štefi
2010.- Miševi i mačke naglavačke, HNK Varaždin, režija: Ladislav Vindakijević, uloga Miša
2009. – 2012. predstave Dramskog studija mladih HNK Varaždin
2009. – 2012. predstave dramske grupe Theatron Prve gimnazije Varaždin