Justina Vojaković Fingler

Godina rođenja: 1989.

Radno iskustvo:  
Srpanj 2011./2011.- rujan 2011./2011. - animacija u Istra animation
Srpanj2009./2010.-rujan 2009./2010. - hostesiranje, plesanje za TDR,Da!Agencija, Heineken, Zagrebačku pivovaru, Badel...
Srpanj 2008.-rujan2008. - animacija u Istra animation
Ožujak 2009. - voditeljica plesnog seminara u sklopu Kolonije mladih u Ernestinovu
Rujan 2008.-rujan 2009. - voditeljica plesne grupe u plesnom studiju Magic

Školovanje:   
Rujan 2009./2010. - upisala Umjetničku akademiju u Osijeku
Rujan 2008./2009. - sveučilište J. J. Strossmayer, odsjek za biologiju (godinu dana)
Srpanj 1998. - kolovoz 2003. - glazbena škola Franje Kuhača, Osijek
Rujan 2004. - lipanj 2008. - opća gimnazija, Osijek

Strani jezici:
Engleski jezik
Njemački jezik

Projekti:
Studeni 2012. - Trailer za kazališnu predstavu u Londonu,Glorija Ranka Marinkovića
Rujan 2012. - Najavna špica za emisiju Slavonsko veselje na Osječkoj televiziji
Lutkarstvo, sudjelovanje na Pif-u, Lutkarskom festivalu u Bugojnu, Lutkokazu,  vlastita predstava- Sretni kraljević
Lutkarstvo, sudjelovanje na Pif-u, Lutkarskom festivalu u Bugojnu
Svibanj 2012. - Lutkokazu, predstava Tvrtka Štajcera - Begining of the end
Veljača 2012. - Zsolnay Cultural Quarter,plesni projekt u sklopu Zsolnay centra u Pećuhu
Listopad 2011. - Trenk Cabaret, cabaret, uloga: Helena Kuming, plesni dijelovi, režija: Marko Juraga
Listopad 2011. - Voli me, voli, spot za grupu Krle i Inspektori
Veljača 2011. - Kako dalje, spot za grupu Prijatelji
Listopad 2011. - Požeški špigl, predstava za dan grada Požege, uloga: Glumica2, režija: Robert Raponja
Rujan  2010. - Leda, Miroslav Krleža, predstava osječkog HNK, uloga: noćna dama, režija: Ivan Leo- Lemo
Ogledalo, dječja predstava izvođena u humanitarne svrhe, režija: Robert Raponja
 
Ispitni projekti:
Lipanj 2012. - Hasanaginica, Milan Ogrizović, uloga: Hasanaginica, adaptacija: Boro Stjepanović
Lipanj 2011. - Noć tribada, P. Enkvist, uloga: Siri von Strindberg, adaptacija: Boro Stjepanović

Dodatne sposobnosti:
Završena tri semestra klavira
Pjevanje
Plesanje