Matea Grabić

Matea Grabić rođena je 21. lipnja 1990. godine u Osijeku, gdje je odrasla i gdje trenutno živi. Završila je II. gimnaziju u rodnome gradu te potom upisala studij Glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji   Osijek te 2012. godine stekla naziv prvostupnice Glume i lutkarstva. Prve uloge odigrala je u „Gradskom kazalištu Joza Ivakić“ u Vinkovcima te u“ Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku“.