Predstave

Na tri kralja

Datum premijere: 28. listopad 2012.

Autor: William Shakespeare

Režija
: Sanja Hrnjak
Umjetnički savjetnik
: Georgij Paro

Jezična savjetnica
: Smiljka Kozomarić
Autor glazbe:
Damir Šimunović
Scenski pokret, koreografija:
Martina Maričić
Likovno oblikovanje scene:
Morana Petrović
Izrada rekvizita
:
Morana Petrović, Danijel Stanić
Kostimografija
: Morana Petrović

Operator rasvjete: Robert Pavlić
Operator tona: Bojan Blažević
Inspicijentica: Rastka Kosovac Belavić
Garderobijerka i rekviziterka
: Anđela Fajt
Fotografije
: Silvijo Selman, Igor Čepurovski

LIKOVI:
Ilirski vojvoda Orsino: Karlo Mrkša
Violin brat Sebastian: Lovro Kranjčević
Pomorski kapetan, Violin prijatelj: Suzana Prpić
Sebastianov prijatelj Antonio: Ana Brajdić / Antonio Mamuzić
Vojvodin dvorjanin Valentin: Leonarda Mikša
Vojvodin dvorjanin Curio: Inga Jurić
Vojvodin dvorjanin Maser: Lovro Kranjčević
Vitez Tobija Podrig, Olivijin rođak: Peđa Gvozdić
Vitez Andrija Groznica: Luka Selman
Malvolio, Olivijin dvorski: Kristijan Orešković
Fabijan Lakrdijaš, u službi Olivijinoj: Lucija Luketić,
Aleksandar Kuterovac / Suzana Prpić
Dvorske dame: Inga Jurić, Leonarda Mikša
Svećenik: Tomislav Colnar
Grofica Olivija: Katarina Strahinić
Viola: Franka Cegur
Marija: Ivana Paljug / Ivana Kostelac

Predstava "Na tri kralja" govori o dvoznačnosti svijeta i zamjenama identiteta, prikazanima kroz prerušavanje likova i prikrivanje njihovih odnosa. Tako ono postaje komedija zablude u kojoj se neispunjene žudnje naposljetku zadovoljavaju iluzijama i prividom. Sve započinje olujom, koja razgrćući zastore otkriva ljubavni plamen, strast, čeznuće i nemir zaljubljenih bardovih likova. Oni zažive ne samo na sceni, već i u nama samima i tako zajedno „upadamo u istu priču“, promišljajući što se tim tekstom danas želi poručiti.
Možda to da ljubav nije dovoljna samo kao „ideja“, već da u njoj treba i ustrajati....