Predstave

Mozak

Datum premijere: 28. listopad 2010.

Režija: Sanja Hrnjak

Dramaturška obrada teksta:
Iva Lehunšek Panić
Suradnica za scenski pokret: Martina Maričić
Kostimografija: Morana Petrović
Tehničko vodstvo: Davor Trupac
Dizajn i voditelj rasvjete: Robert Pavlić
Voditelj tona: Bojan Blažević
Inspicijent: Rastka Kosovac Belavić
Majstor pozornice: Milan Pavić
Fotografije: Igor Čepurkovski

IZVODE:
Ivana Paljug, Inga Jurić, Lucija Luketić, Leonarda Mikša, Lorena Kovačević, Ana Ninčević, Ivana Kolar, Luka Selman, Franka Cegur, Ivana Kostelac, Damir Crnica, Kristijan Orešković, Miha Pužin, Mihael Mastelić Ivić, Mila Grginčić, Mirna Kitanović, Lucija Kovačić, Nika Šporčić, Petra Karin, Ines Poljak, Sara Draganjac, Aleksandar Kuterovac, Ema Šomen, Sara Šebalj, Stella Žaja

Mozak je predstava o mislima. Hoćemo li im se prepustiti ili ćemo vladati nad njima? Kolika je zapravo naša moć kontrolirati ih? Pazimo li na to kakvim mislima hranimo naš um? Odgovori na ta pitanja dani su kroz slojevitu scensku igru koja inicira gledatelje da obrate pažnju na svaki svoj svjesni trenutak – jer misao uzrokuje posljedicu. Proces koji premošćuje misao, osjećaj i postupak zahtijeva trud – trud koji dovodi do smisla.
Sloboda uma je dar. Na nama je koliko ćemo cijeniti taj dar jer ono smo što mislimo.