Predstave

'A. jmo P. robat ČEHOV. a

20 sati, gostovanje u Zagrebu na IX. Bobijevim danima smijeha, režija: Peđa Gvozdić