Predstave

Male priče o nestašnoj Sonji

11 i 17 sati, gostovanje u Dubrovniku, režija: Ljudmila Fedorova