Predstave

Bajka o ribaru i ribici

16 sati, gostovanje na 1. Međunarodnom dječjem kazališnom Alka - Festu u Sinju - svečano otvaranje festivala, režija: Ana Prolić. glume: Lovorka Trdin, Andro Damiš