Predstave

24. Filmska revija mladeži & 12 th Four river festival

9:30 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Hrvatski filmski savez, Kinoklub Karlovac
Prodigy Camp + 3. projekcija natjecateljskog programa

12 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Enimation Elaphant + 4. projekcija natjecateljskog programa