Predstave

24. Filmska revija mladeži & 12 th Four river festival

9:30 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Hrvatski filmski savez, Kinoklub Karlovac
Filmska runda + 1. projekcija natjecateljskog programa

12 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Vafi&Rafi + 2. projekcija natjecateljskog programa