Predstave

Vuk i sedam kozlića

10 i 12 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, režija i koreografija: Martina Maričić, Baletni studio