Predstave

Kulturno društvo "Nikola Tesla" Karlovac

18 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Godišnji koncert