Predstave

Kol'ko kaplic, tol'ko let

20 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Umirovljenici svome gradu, Matica umirovljenika Karlovac, 8. cjelovečernji koncert