Predstave

Dobri čovjek Bažulek

20 sati, igra u Zagrebu u Kazalištu "KNAP", režija: Georgij Paro