Predstave

Dani albanske kulture i tradicije i albanske kuhinje

13 sati, Gradsko kazalište Zorin dom, Zajednica Albanaca Karlovačke županije, Udruga Albanaca branitelja u Domovinskom ratu u RH