Novosti

16. prosinac 2021.

Predstava o cyberbullingu "(DIS)LIKE"

Policijska uprava karlovačka kontinuirano provodi edukaciju djece i mladih na temu Sigurnost na internetu i društvenim mrežama pa je tim povodom, u suradnji sa Gradskim kazalištem Zorin dom, nastala predstava o cyberbullyingu „(DIS)LIKE“. Predstavu je financirala Karlovačka županija. Također su potporu provođenju ove aktivnosti dali i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Karlovac i Europe Direct centar Karlovac.

Tijekom prosinca predstava će igrati u osnovnim školama na području Duga Rese i Karlovca kako bi se provodila edukacija djece i mladih na temu Sigurnost na internetu i društvenim mrežama i da se tako spriječe kaznena djela na njihovu štetu, smanji nasilje preko interneta te potakne djecu i mlade na sigurno korištenje interneta i društvenih mreža. Kroz ovu kazališnu predstavu u kojoj je glavni protagonist predstave mladi YouTuber Psycho Mouse približio je dobre i loše strane društvenih mreža.

Nasilje putem interneta postalo je ozbiljan problem na globalnoj razini. Znamo da je internet danas neizostavan dio našega društva koji ima svoje izazove i opasnosti. Moderna tehnologija ima mnoge prednosti i unaprjeđenje kvalitete života, ali isto tako ako se ne koristi na primjeren način, poštujući pravila komunikacije i ne vodeći računa o sigurnosti i zaštiti svih uključenih, može imati negativne posljedice. Djeca i mladi koriste se modernom tehnologijom za komunikaciju s poznatim i nepoznatim osobama, a da nisu svjesna rizika komunikacije. Iz tih razloga policija nastoji kroz razne preventivne programe i oblike edukacije utjecati na svijest mladih osoba da budu oprezni i pažljivi u ovoj vrsti komunikaciji te da ne postanu žrtve kaznenih djela.