Novosti

31. listopad 2019.

Pametno odloži, bolji Karlovac složi!

Grad Karlovac provodi projekt edukacije građana o važnosti pametnog gospodarenja otpadom"Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi", sufinanciran sredstvima EU. Ovim projektom provodi se niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na naša odlagališta.

Opći ciljevi projekta su informirati i educirati građane grada Karlovca o:
- razlozima prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u tom procesu
- važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom u prijelazu na linearno gospodarstvo
- potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima
- ulozi potrošača u važnosti promjene navika za prijelaz  na linearno gospodarstvo
- postupcima obrade otpada i praćenju tijeka recikliranja odvojeno prikupljenog otpada 

Provedbom projekta "Pametno odloži #BoljiKarlovac" složi postići će se četiri glavna cilja:

1. Spriječiti nastanak otpada
2. Odvojeno prikupljati komunalni otpad
3. Kompostirati kod kuće
4. Ponovno upotrebljavati predmete

Uz malo volje, kreativnosti i organizacije možemo i sami drugačije postupati sa otpadom jer život bez otpada nije utopija, nego održiva filozofija pod nazivom  "zero waste“ što u prijevodu znači ‘životni stil s nula otpada’. Radi se o sve popularnijem pokretu u svijetu nastalom kao odgovor na sve veće zagađenje okoliša. Zasniva se na ideji neodlaganja otpada na odlagališta i u spalionice. Pet riječi koje obilježavaju „zero waste“ filozofiju: refuse, reduce, reuse, recycle, rot - što znači: odbiti, smanjiti, ponovno upotrijebiti, reciklirati, truliti/kompostirati. Iako se čini kao da "zero waste" način života iziskuje mnogo planiranja i kombiniranja, to su zapravo sitni koraci koje dnevno poduzimamo radi nas samih!

Pogledajte četiri video spota (na dolje niže navedenim linkovima) koje je za vas pripremio Grad Karlovac vezano uz projekt "Pametno odloži, bolji Karlovac složi", a kojima se na edukativan način prikazuje "zero waste".

https://www.youtube.com/watch?v=bjnxsbNpChk

https://www.youtube.com/watch?v=uFE8JLULPIs

https://www.youtube.com/watch?v=sNT7XBZp0Og

https://www.youtube.com/watch?v=pdZE41n4eIk