Novosti

26. listopad 2018.

Hrvatsko narodno kazalište Zadar: "Balon"

Mate Matišić svoj poliperspektivni dramski izričaj „ Balon“ izrijekom imenuje kao „ ...mali kazališni eksperiment , o smislu glume...dvije priče, u dva različita žanra...sa istim glumcima... isti glumci igraju više uloga koje se brzo izmjenjuju zavisno o pripovjedačeve perspektive...“.

Time Matišić zabavljajući nas svojim spisateljskim talentom dovodi u pitanje samu svrhu kazališta., percepciju kazališnih žanrova kakvih ih poznajemo i njihovu upitnu mogućnost djelovanja na suvremenog gledatelja.
Usprkos skepsi u moć kazališta, ili upravo zbog nje same, Matišić uspijeva pokrenuti glumačku igru, stvara oskudnim scenskim rekvizitarijem bogatu i intenzivnu predstavljačku lepezu. Drama, komedija karaktera, komedija zabune, melodrama, pučko kazalište žanrovi su koji se izmenjuju u predstavi stvarajući istovremeno koherentno kazališni događaj koji na kraju predstave stavlja gledatelja u sućutnu poziciju kako za glavnu junakinju
tako i za samo kazalište.

Redatelj: Zoran Mužić
Uloge: Alen Liverić, Davor Jureško, Žana Bumber, Petra Težak

Petak, 26.10. u 20 sati