Novosti

26. lipanj 2017.

Putujuće kazalište i Scena Ribnjak: "U agoniji"

Nela Kocsis, Ozren Grabarić i Darko Stazić dramaturški su obradili, režirali i oživjeli likove slavne Krležine istoimene drame koja pripada ciklusu o Glembajevima. U malenoj dvorani u centru Zagreba, na pozornici stisnutoj između dva gledališta, odigrala se svevremenska priča o fatalnom ljubavnom sukobu, usponima i padovima u društvu, gubitku časti, gnjevu i boli koja prožima tri glavna lica ove drame:  Lauru Lenbachovu (Nela Koscis), baruna Lenbacha (Darko Stazić) i advokata dr. Ivana pl. Križovca (Ozren Grabarić).
Cijela se predstava odigrava u Laurinom krojačkom salonu koja se nalazi u  središtu priče i razočarana je svojom sudbinom, no u javnosti hrabro i časno podnosi društvenu degradaciju radeći u svojoj krojačnici.  Gledatelje na ulazu u dvoranu dočekaju krojački arci, “singerice” te glumci koji bez obraćanja pažnje na okolinu popravljaju tkaninu i puše za stolom. Laurin muž barun Lenbach je pijanac, kartaš, bivši konjički pukovnik i zatvorenik koji se ne može prilagoditi novonastaloj društvenoj situaciji, a Laurin intimni prijatelj, advokat dr. Ivan pl. Križovec, inteligentan je i topao filozof koji se uspio snaći u društvu te je ostvario određeni društveni status.
Predstava "U agoniji" igrat će u ponedjeljak, 26. lipnja u 22 sata u Zorin domu.