Novosti

04. veljača 2017.

Društveni orkestar Hrvatskog glazbenog zavoda

Društveni orkestar Hrvatskog glazbenog zavoda osnovan je 1827.g. kada je oko 26 glazbenika pod ravnanjem Jurja Karla Wisner Morgensterna prvi put stalo pred javnost i izvelo po jednu Mozartovu i Rossinijevu uvertiru te stavak iz Haydnove simfonije.

Društveni je orkestar sljedećih nekoliko desetljeća bio jedini koji je kontinuirano djelovao u Zagrebu. Osnovicu Orkestra činili su amateri gudači, a gotovo uvijek, pa tako i danas, bili su honorarno angažirani i profesionalni svirači. Za svoj rad, Orkestar je dobio nekoliko priznanja kao Nagradu "Milke Trnine" 1964., Nagradu Grada Zagreba 1972., i Nagradu "Vatroslav Lisinski" koju mu je 1982. dodijelilo Društvo hrvatskih skladatelja. Društveni orkestar nastupit će u Zorin domu u subotu, 4. veljače u 20 sati  pod dirigentskom palicom akademika Zorana Juranića, umjetničkog voditelja Orkestra.

Na programu:

G.F.Handel: Sarabanda
A. Sorkočević: Andante a mezza voce iz 8. simfonije
W.A. Mozart: Mala noćna muzika  (Allegro, Romanze, Menuetto, Rondo)
C.W. Gluck: Pizzicato
J. Sibelius: Andante festivo
O. Langey: Mandolina
B. Bersa: Profumi orientali, valcer
J. Štolcer Slavenski: Suita za gudače
Svatovska
Slepačka
Šaljivka
Jesenske noći
Dilberka
Rugalica
Z. Juranić: Grabancijaš polka